mens dikteren tenker om sivil ulydighet/stortinget, 18 mai 2022

var jeg en fugl ville jeg falt ned fra greinenfor jeg kan ikke omvende meg fysiologisk for å tekkes fossilindustrien og adlyde det vrengte vokabularet var jeg et strå ville jeg tålt heten et strå kan tålemen jeg kan ikke omvende meg botanisk ingenting ville jeg visst om de folkevalgte og slett ikke om børsen uten …

mens dikteren tenker om sivil ulydighet/stortinget, 18 mai 2022 Les mer »