Adresse i vinden. Indiske reiser, 1999

I mer enn 20 år har Wera Sæther reist i India – til Calcutta og til ørkenen i Rajasthan, til Mor Teresas hus, urfolk i skogene i Orissa og til Bengals sangere, baulene, de som synger at deres adresse er i vinden. Ørkenen med farger, overvintrende traner og trusselen fra prøvesprengningene er et tema. Bengal med vennskap, musikkfestivaler og oversvømmelser er et annet. Og sexarbeiderne som går ut på gatene i Calcutta for å kreve arbeidsrettigheter er også India.