Edmond Jabès: Spørsmålenes bok

Fødeår: 1912. Fødested: Kairo. Familie: velstående jøder. Morsmål: fransk. En og samme kropp er arabisk, jødisk og europeisk. «Boken er fremfor alt boken om din kropp.» Og like utenfor byen strekker ørkenen seg. Da er den ingen metafor. Den består av sand. Vind, horisont og fare.
Under lesningen av Spørsmålenes bok befinner leseren seg i bruddet. Teksten har en slags spiral-struktur. Den går ut, kommer tilbake til et sted like ved, og fortsetter, og fortsetter.