En annen dato et annet sted

11.9 er en sterk og felles dato. I disse essayene dukker også andre datoer opp. Stedene er forfatterens egne. Det gjelder for eksempel Romania etter diktatorens fall og Rwanda etter folkemordet. I større og større grad ser forfatteren vesten fra de andre stedene, i sør og øst. Erfaringsstoffet og fortellingene derfra er med gjennom samtlige essays. Stedet er også et tema i seg selv. De små stedene, stedene som ligger lavt og er truet av vann, og forskjellene mellom steder.