Inn i India

Dette er beretningen om en tre måneders reise i India i år 2000. Forfatteren reiser sammen med en bengalsk familie, to billedkunstnere og deres sønn på sju år. Reisen foregår for det meste med tog, lokaltog som langdistansetog, i øst, vest, sør og nord. Fortelleren lytter, noterer, fotograferer og trekker til seg inntrykkene med alle sanser. Med sin store innsikt i den indiske, særlig bengalske kulturen, og med sin erfaring fra de mange tidligere reisene i India, vet Wera Sæther hva hun snakker om.