Rose Ausländer: Grønne mor Bukovina Gjendiktet til serien Stemmens kontinent

Jødiske Rosalie Beatrice Scherzer ble født den 11. mai 1901, i området Bukovina. Det er et navn som stadig blir gjentatt i diktene hennes. Bukovina er dikterens ”grønne mor”; det er her hun henter sitt stoff: Karpatenes, bøkeskogenes og elven Pruts landskap. Det er også legendenes, eventyrenes, sangenes og smertenes land.
Mangespråkligheten i denne østligste og i stor grad tysktalende delen av dobbeltmonarkiet er et konstant filosofisk og poetisk tema hos Rose Ausländer.

 

Fra Rose Ausländer: Grønne mor Bukovina
gjendiktet av Wera Sæther

I CHAGALL-LANDSBYEN

Skjeve gavler
henger
i horisonten

Brønnen slumrer
belyst av
katteøyne

Bondekona
melker geita
i drømmestallen

Blått
kirsebærtre på taket
der den skjeggete oldingen
spiller fele

Bruden
skuer inn i blomsterøyet
svever på sløret
over nattesteppen

I Chagall-landsbyen
beiter kua
på måneengen
gylne ulver
beskytter lammene