Saras reise

Sara sitter på toget fra Calcutta til Varanasi. I posen hun har på brystet ligger en hemmelighet av det brennende slaget, et gammelt fotografi mamma gav henne før hun døde. Sara har vært enebarn bestandig. Hvem er da det andre barnet som mamma holder så tett inntil seg på bildet, og hvor er han nå?